Örnek Videolar

AYT Kimya Kursu, sayısal bölüm öğrencilerinin Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Kimya dersindeki başarılarını arttırmak ve sınavda rakiplerinden önde olmasını sağlamak için online olarak hazırlanan bir eğitimdir.

Bu kurs, AYT Kimya konularına odaklanarak öğrencilere geniş kapsamlı bilgi sunar. Hem ders videoları hem de ek materyaller aracılığıyla öğrenme süreci etkin hale getirilir.

AYT Kimya Kursu online ortamda düzenlendiği için öğrencilere dersleri istedikleri kadar tekrar etme fırsatı verir. Bu sayede öğrenme süreci daha verimli hale gelir.

AYT Kimya Kursu Nedir?

AYT Kimya Kursu, üniversite sınavına sayısal bölümden hazırlanan öğrencilerin Kimya dersi konularını online ortamda sunulan videolar aracılığıyla öğrenmesini sağlayan bir kurstur.

Bu kurs, öğrencilerin Kimya dersine ilişkin bilgi düzeyini arttırmasına ve konu eksiklerini kapatmasına yardımcı olur. Ders anlatım ve soru çözümü videolarının yanı sıra dijital kitap ve testler de sunan bu kurs sayesinde sınava hazırlık süreci etkin bir şekilde geçirilir. Bu sayede öğrenciler sınavda hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşır.

Özellikle Kimya dersinde zorlanan üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrenciler tarafından tercih edilen AYT Kimya Kursu, sayısal bölüm öğrencileri için AYT Sayısal Paketi veya TYT + AYT Sayısal Paketi gibi seçeneklerle birlikte alınarak diğer sayısal derslere de yönelik kapsamlı bir eğitim alma imkanı sunar.

AYT Kimya Kursu Dersleri Nelerdir?

AYT Kimya Kursu dersleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.

 • Modern Atom Teorisi
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Periyodik Sistem
 • Kimya ve Enerji
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Tepkime Hızları
 • Kimyasal Denge
 • Asitler ve Bazlar
 • Çözünme ve Çökelme Dengeleri
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Hidrokarbonlar
 • Alkoller-Eterler
 • Ketonlar
 • Karboksilik Asitler
 • Hayatımızda Kimya
 • Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

AYT Kimya Kursu Nasıl Alınır?

AYT Kimya Kursu’nu almak için öğrencilerin ilk yapması gereken, sitemize üye olmaktır. Sitemize üye olmadan kursa kaydolmak mümkün olmamaktadır. Üyelik bilgileriyle sitemize giriş yapan öğrenciler, kursu sepete ekleyip ödeme işlemini gerçekleştirerek kayıt işlemini tamamlamaktadır.

Kursa kaydolan öğrenciler, diledikleri vakit ders videolarını ve diğer kurs materyallerini kullanma fırsatına sahiptir.

AYT Kimya Kursu’na Kimler Katılabilir?

AYT Kimya Kursu’na şu kişiler katılabilir:

 • Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek sayısal bölüm öğrencileri,
 • AYT Kimya konularını kapsamlı olarak öğrenmek isteyenler,
 • AYT Kimya dersine ilişkin farklı soru çeşitlerini keşfetmek isteyen öğrenciler,
 • AYT Kimya dersine ilişkin konu eksiklerini kapatmak ve sınavda hedefine ulaşmak isteyenler.

AYT Kimya Kursu’nda Dersler Nasıl İşlenir?

AYT Kimya Kursu’nda dersler önceden çekilen konu anlatımı ve soru çözümü videoları eşliğinde online ortamda işlenir. Dersler, alanında yetkin bir Kimya öğretmeni tarafından anlatılır. Videolar, öğrenci paneline eklendikten sonra kursa kaydolan öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

AYT Kimya Kursu’na kaydolan öğrencilere ders videoları haricinde ek materyaller de sunulmaktadır. Öğrenciler, bu materyallerin tamamını dilediği vakit, kendi ders çalışma programına uygun bir şekilde kullanabilmektedir.

Öğrenciler istedikleri zaman derslere katılabilir. Üstelik derslere katılmak için öğrencilerin belirli bir mekanda bulunması şart değildir; öğrenciler her şehirden, ülkeden vs. derslere katılım sağlayabilir.

Derslere katılmak için uygun bir teknolojik cihaza ve internet bağlantısına sahip olunmalıdır. Derslere tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon kullanılarak katılım sağlanabilir.

Derslerin online olarak düzenlenmesi, esnek bir öğrenme sürecini beraberinde getirmektedir. Öğrenciler kendi çalışma programlarına göre derslere katılabilir, videoları istediği kadar başa sarıp izleyebilir ve dilediği yerde duraklatabilir. Bu imkanlar, öğrenme sürecini daha kalıcı ve verimli hale getirir.

AYT Kimya Kursu’nda Kullanılan Ders Materyalleri Nelerdir?

AYT Kimya Kursu’nda kullanılan ders materyalleri, AYT Kimya konularını kapsamlı bir şekilde öğreten konu anlatımı ve soru çözümü videolarıdır. Bu ana kaynakların dışında dijital kitap ve testler de kullanılmaktadır.

Ders videolarının dışında sunulan dijital kitap ve testler, öğrencinin AYT Kimya Testi’nde sorumlu olduğu konuları daha etkin bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bu sayede bilgi daha kalıcı hale gelmiş olur ve öğrencilerin sınavda rakiplerinden önde olma olasılığı artar.

Konu Başlıkları

Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 1- Endotermik Tepkimeler, Potansiyel Enerji-Tepkime Koordinatı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 2- Ekzotermik Tepkimeler, Tepkime Entalpisini Etkileyen Faktörl
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 3- Standart Oluşum Entalpisi, Oluşum Isısı ile Tepkime Entalpis
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 4- Bağ Enerjileri, Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 5- Tepkime Hızları, Tepkimedeki Her Bir Maddeye Göre Hız
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 6- Anlık Hız, Tepkime Hızının Ölçülmesi, Çarpışma Teorisi, Akti
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 7- Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler, Derişimler ve Tepkime Hı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 8- Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız Bağıntısı, Katalizör, Katının
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 9- Kimyasal Denge, Minimum Enerji ve Maksimum Düzensizlik Eğili
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 10- Kısmi Basınçlar Türünden Denge Sabiti, Denge Sabiti-Tepkime
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 11- Denge Hesaplamaları, Dengeye Etki Eden Faktörler, Katalizör
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 12- Sıcaklık, Basınç ve Hacim Değişiminin Dengeye Etkisi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 13- Sulu Çözelti Dengeleri, pH ve POH kavramı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 14- Bronsted-Lowry Asit-Baz Tanımı, Konjuge Asit-Baz Çifti, Asi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 15- Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH ve POH, Tampon Çözeltil
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 16- Hidroliz, Nötrleşme Tepkimeleri, Titrasyon
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 17- Çözünme-Çökelme Dengesi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 18- Çözünürlük
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 19- Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler, Ortak İyon Etkisi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 20- İndirgenme-Yükseltgenme
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 21- Redoks Tepkimelerinde Yaygın Kullanılan Maddeler, Redoks Te
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 22- Periyodik Tabloda ve Kimyasal Tepkimelerde Aktiflik
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 23- Aşınma Olan Ortamlarda ve Yükseltgenme-İndirgenme Potansiye
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 24- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler, Pil Şeması, Pil Po
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 25- Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler ve Derişim Pilleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 26- Standart Olmayan Koşullarda Elektrot Potansiyellerinin Hesa
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 27- Elektroliz Olayı ve Faraday Yasaları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 28- Suyun Elektrolizi, Elektroliz Devrelerinde Maddelerin Açığa
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 29- Anorganik ve İnorganik Bileşikler, Sigma ve Pi Bağları, Bas
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 30- Hibritleşme, VSEPR Gösterimi ve Rezonans
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 31- Hidrokarbonlar: Alkanların Adlandırılması, Alkil Grupları,
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 32- Hidrokarbonlar: Alkanlarda İzomeri, İzo-İzomerisi, Neo-İzom
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 33- Hidrokarbonlar: Alkanlarda Konum İzomerisi, Siklo Alkanlar,
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 34- Yanma Tepkimeleri, Yer Değiştirme Tepkimeleri, Kraking Tepk
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 35- Hidrokarbonlar: Alkenlerin Adlandırılması, Siklo Alkenler,
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 36- Hidrokarbonlar: Alkenlerde İzomeri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 37- Alkenlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Katılma Tepkim
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 38- Yükseltgenme ve Polimerleşme Tepkimesi, Alkenleri Elde Etme
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 39- Hidrokarbonlar: Alkinlerin Adlandırılması, Alkinlerde İzome
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 40- Aromatik Bileşikler (Arenler)
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 41- Fonksiyonel Gruplar ve Alkoller
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 42- Alkollerin Fiziksel Özellikleri ve Kimyasal Tepkimeleri, Al
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 43- Eterler ve Eterlerde İzomeri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 44- Eterleri Elde Etme Yöntemleri, Eterlerin Genel Özellikleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 45- Aldehitler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 46- Ketonlar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 47- Karboksilik Asitler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 48- Esterler, Yağlar ve Yağ Asitleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 49- Fosil Yakıtlar, Sürdürülebilirlik ve Nanoteknoloji
Destekleyici Materyaller
Dijital kitap ve soru bankası ile öğrencilerin konuları kapsamlı bir şekilde öğrenmesini sağlayan ders içerikleri.
Uzman Kadro
Öğrencilerin hedeflerine ışık hızında ulaşmasına destek olan, özenle belirlenen öğretmen kadrosu.
Sınırsız Tekrar Fırsatı
Öğrencinin istediği yerden, istediği zaman ve kendi hızında öğrenmesine olanak tanıyan çevrim içi kurslar.
Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri
Tam öğrenmeyi hedefleyen konu anlatımı videoları ve bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan soru çözümü videoları.
Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+905526581814
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat