Örnek Videolar

TYT Kimya Kursu, sayısal bölüm öğrencilerinin ya da üniversite sınavına TYT’den girecek öğrencilerin Kimya dersi konularını kapsamlı bir şekilde öğrenmesini sağlamaktadır. Bu kurs online olarak düzenlendiği için sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerin evden ya da istediği her yerden derslere bağlanmasını sağlamaktadır.

TYT Kimya Kursu’nda derslerin çevrim içi ortamda düzenlenmesi, öğrencilerin istedikleri zaman derslere katılmasına, videoları duraklatıp tekrar izlemesine ve konuları istediği kadar tekrar etmesine olanak tanımaktadır. Tüm bu imkanlar, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde ve sınavda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

TYT Kimya Kursu Nedir?

TYT Kimya Kursu, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Kimya sorularını çözecek öğrencilerin rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlayan bir kurstur.

Bu kursla üniversiteye hazırlanan öğrenciler; Kimya dersi konu anlatımı ve soru çözümü videolarına, bu derse ait testlere ve dijital kaynak kitaba erişim imkanı bulmaktadır. TYT Kimya Kursu, öğrencinin kendi öğrenme hızına uygun olarak tasarlanmıştır, böylece sınav hazırlık süreci daha verimli hale gelmektedir.

Bu kurs, sadece Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sorulan Kimya konularını kapsamaktadır. Diğer TYT derslerindeki bilgi ve başarılarını arttırmak isteyen öğrenciler TYT Paketi'ne kaydolmalıdır. AYT'ye girecek olan öğrencilerin ise her iki sınav için hazırlanan kurs paketlerine kayıt yaptırmaları daha avantajlı olacaktır. Örneğin sınava eşit ağırlık bölümünden girecek öğrenciler TYT + AYT Eşit Ağırlık Paketi'ne, sayısal bölümden hazırlananlar TYT + AYT Sayısal Paketi'ne, sözel bölümden hazırlananlar ise TYT + AYT Sözel Paketi'ne kayıt olabilirler.

TYT Kimya Kursu Dersleri Nelerdir?

TYT Kimya Kursu’nda işlenen dersler aşağıda listelenmiştir.

 • Simya, Önemli Simyacılar ve Kimyanın Alt Disiplinleri
 • Madde ve Elementler
 • Bileşikler
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı, İyonların Oluşumu ve Atom ile İlgili Kavramlar
 • Atomun Kuantum Modeli
 • Yörünge ve Orbital Kavramlarının Karşılaştırılması, Kuantum Sayıları
 • Orbital Türleri
 • Madelung - Kletchkowski İlkesi ve Elektron Dizilimleri
 • Elektronların Orbitallere Yerleşme Kuralları
 • İyonların Elektron Dizilişi ve Küresel Simetri
 • Elektron Dizilimleri ve Periyodik Sisteme Yerleşim
 • Periyodik Özellikler ve İyonlaşma Enerjisi
 • Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri
 • Periyodik Sistemde Değişen Özellikler, Elementlerin Periyodik Tablodaki Konumları ve Özellikleri
 • Yükseltgenme Basamakları ve Yük Bulma
 • Kimyasal Tür, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Lewis Yapısı ve İyonik Bağ
 • Kovalent Bağ, Moleküllerde Polarlık-Apolarlık
 • Bağ Karakteri, Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması ve Metalik Bağ
 • Zayıf Etkileşimler
 • Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunu
 • Mol Kavramı, Avogadro Sayısı | Molekül, Gerçek Atom ve Mol Kütlesi
 • Molekül Kütlesi Hesaplamaları, İzotoplarda Mol Kütlesi, Molar Hacim
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler, Tepkime Türleri
 • Basit Kimyasal Tepkime Hesaplamaları ve Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları
 • Aynı Anda Gerçekleşen Tepkimeler, Atom ve Molekül Kütlesinin Hesaplanması, Bileşik Formülü Bulma, Yüzde Verim Hesaplamaları
 • Asitler, Bazlar ve İndikatörler
 • Asitlerin ve Bazların Yapıları, Oksitler
 • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
 • Asit Yağmurları, Asitlerin ve Bazların Endüstride ve Temizlikte Kullanımı, Asitlerin ve Bazların Güvenli Kullanımı
 • Tuzların Elde Edilme Tepkimeleri ve Tuzların Özellikleri
 • Katılar, Amorf Katılar ve Kristal Katılar
 • Sıvıların Özellikleri, Sıvılarda Viskozite, Buharlaşma, Yoğuşma, Kaynama, Atmosferde Su Buharı
 • Saf Maddelerde Hal Değişim Grafiği, Plazma, Yakıtlar ve Gazların Sıvılaştırılması, İtici Gazlar, Soğutucu Akışkanlar
 • Gazların Genel Özellikleri ve Gaz Yasaları
 • Sıcaklık-Hacim İlişkisi, Basınç-Sıcaklık İlişkisi, Hacim-Mol Sayısı İlişkisi
 • İdeal Gaz Denklemi, Gazlarda Yoğunluk, Birleştirilmiş Gaz Denklemi
 • Gazların Karıştırılması
 • Kısmi Basınç, Gazlarda Kinetik Teori, Gazların Difüzyonu ve Efüzyonu
 • Pistonlu Kaplar, Gazların Su Üstünde Toplanması, Gerçek Gazlar ve Faz Diyagramları
 • Karışımlar, Çözeltilerin Özellikleri, Homejenizasyon, Çözünme
 • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
 • Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri
 • Hacimce Yüzde Derişim, Kütle-Hacimce Yüzde Derişim, ppm Kavramı, Mol Kesri
 • Molarite, Çözeltilerin İyon Derişimi, Derişim ile İlgili Hesaplamalar
 • Koligatif Özellikler
 • Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük
 • Çözünürlüğe ve Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
 • Suyun Canlılar için Önemi, Suyu Tasarruflu Kullanmanın Önemi | Hava, Su ve Toprak Kirliliği
 • Temizlik Maddelerinin Özellikleri ve Polimerler
 • Kozmetikler ve İlaçlar
 • Gıdalar, Pastörizasyon ve Sterilizasyon, Yağ Çeşitleri

TYT Kimya Kursu Nasıl Alınır?

TYT Kimya Kursu, platformumuza ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra kurs kayıt işleminin gerçekleştirilmesiyle alınır. Sitemize kaydolmak için öğrencilerden ya da velilerden ek bir ücret talep edilmemektedir. Kursa kaydolan öğrenciler, bütün eğitim materyallerine sınırsız bir şekilde erişim hakkı elde etmektedir.

TYT Kimya Kursu’na Kimler Katılabilir?

TYT Kimya Kursu’na katılabilecek kişiler aşağıda sıralanmıştır.

 • TYT Kimya konularını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyenler,
 • Üniversite sınavına girecek sayısal bölüm öğrencileri,
 • TYT sınavında Kimya testinde yüksek net yapmak isteyenler,
 • TYT’de Kimya sorularında rakiplerinden önde olmak isteyenler,
 • TYT Kimya konularıyla ilgili farklı soru tiplerini öğrenmek isteyen öğrenciler.

TYT Kimya Kursu’nda Dersler Nasıl İşlenir?

TYT Kimya Kursu dersleri, çevrim içi sınav hazırlık modeli kullanılarak düzenlenmektedir. Bu dersler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularını içeren anlatım videoları ile Kimya dersine yönelik soru çözümü videolarından oluşmaktadır. Öğrenciler, bu videoları istedikleri zaman izleyebilir, istedikleri yerde duraklatabilir ve istedikleri kadar tekrar edebilirler. Bu imkanlar, öğrencilerin daha etkili ve dolu bir öğrenme süreci geçirmelerine katkı sağlar.

TYT Kimya Kursu, ders videolarının yanı sıra dijital kitap ile de desteklenmektedir. Öğrenciler, tüm kurs videolarında kullanılan kaynak kitabı sanal ortamda görüntüleyebilir, kitabı okuyup notlar çıkararak ders çalışabilir. Bu ise öğrenmenin ve sınava hazırlık sürecinin daha etkili olmasını sağlar.

TYT Kimya Kursu’nda Kullanılan Ders Materyalleri Nelerdir?

TYT Kimya Kursu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularında öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamak üzere hazırlanmış konu anlatımı ve soru çözümü videolarını içeren ders materyalleridir.

Bu kursun içeriğinde yer alan videoların tamamında kullanılan kaynak kitap, öğrencilere dijital ortamda da verilmektedir. Bu sayede öğrenciler bilgileri hem videolardan hem de kaynak kitaptan öğrenme fırsatı elde eder.

Ayrıca TYT Kimya Kursu kapsamında sunulan TYT Kimya testleri, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenciler bu testler aracılığıyla konu eksiklerini tespit edebilir ve ders planlarını buna göre şekillendirebilirler.

Konu Başlıkları

Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 1- Simya, Önemli Simyacılar ve Kimyanın Alt Disiplinleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 2- Madde ve Elementler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 3- Bileşikler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 4- Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 5- Atom Modelleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 6- Atomun Yapısı, İyonların Oluşumu ve Atom ile İlgili Kavramla
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 7- Atomun Kuantum Modeli
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 8- Yörünge ve Orbital Kavramlarının Karşılaştırılması, Kuantum
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 9- Orbital Türleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 10- Madelung - Kletchkowski İlkesi ve Elektron Dizilimleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 11- Elektronların Orbitallere Yerleşme Kuralları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 12- İyonların Elektron Dizilişi ve Küresel Simetri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 13- Elektron Dizilimleri ve Periyodik Sisteme Yerleşim
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 14- Periyodik Özellikler ve İyonlaşma Enerjisi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 15- Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellik
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 16- Periyodik Sistemde Değişen Özellikler, Elementlerin Periyod
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 17- Yükseltgenme Basamakları ve Yük Bulma
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 18- Kimyasal Tür, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 19- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Lewis Yapısı ve İyonik
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 20- Kovalent Bağ, Moleküllerde Polarlık-Apolarlık
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 21- Bağ Karakteri, Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması v
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 22- Zayıf Etkileşimler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 23- Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunu
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 24- Mol Kavramı, Avogadro Sayısı | Molekül, Gerçek Atom ve Mol
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 25- Molekül Kütlesi Hesaplamaları, İzotoplarda Mol Kütlesi, Mol
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 26- Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler, Tepkime Türleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 27- Basit Kimyasal Tepkime Hesaplamaları ve Kimyasal Tepkimeler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 28- Aynı Anda Gerçekleşen Tepkimeler, Atom ve Molekül Kütlesini
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 29- Asitler, Bazlar ve İndikatörler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 30- Asitlerin ve Bazların Yapıları, Oksitler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 31- Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 32- Asit Yağmurları, Asitlerin ve Bazların Endüstride ve Temizl
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 33- Tuzların Elde Edilme Tepkimeleri ve Tuzların Özellikleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 34- Katılar, Amorf Katılar ve Kristal Katılar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 35- Sıvıların Özellikleri, Sıvılarda Viskozite, Buharlaşma, Yoğ
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 36- Saf Maddelerde Hal Değişim Grafiği, Plazma, Yakıtlar ve Gaz
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 37- Gazların Genel Özellikleri ve Gaz Yasaları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 38- Sıcaklık-Hacim İlişkisi, Basınç-Sıcaklık İlişkisi, Hacim-Mo
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 39- İdeal Gaz Denklemi, Gazlarda Yoğunluk, Birleştirilmiş Gaz D
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 40- Gazların Karıştırılması
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 41- Kısmi Basınç, Gazlarda Kinetik Teori, Gazların Difüzyonu ve
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 42- Pistonlu Kaplar, Gazların Su Üstünde Toplanması, Gerçek Gaz
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 43- Karışımlar, Çözeltilerin Özellikleri, Homejenizasyon, Çözün
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 44- Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 45- Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 46- Hacimce Yüzde Derişim, Kütle-Hacimce Yüzde Derişim, ppm Kav
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 47- Molarite, Çözeltilerin İyon Derişimi, Derişim ile İlgili He
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 48- Koligatif Özellikler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 49- Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 50- Çözünürlüğe ve Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 51- Suyun Canlılar için Önemi, Suyu Tasarruflu Kullanmanın Önem
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 52- Temizlik Maddelerinin Özellikleri ve Polimerler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 53- Kozmetikler ve İlaçlar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 54- Gıdalar, Pastörizasyon ve Sterilizasyon, Yağ Çeşitleri
Destekleyici Materyaller
Dijital kitap ve soru bankası ile öğrencilerin konuları kapsamlı bir şekilde öğrenmesini sağlayan ders içerikleri.
Uzman Kadro
Öğrencilerin hedeflerine ışık hızında ulaşmasına destek olan, özenle belirlenen öğretmen kadrosu.
Sınırsız Tekrar Fırsatı
Öğrencinin istediği yerden, istediği zaman ve kendi hızında öğrenmesine olanak tanıyan çevrim içi kurslar.
Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri
Tam öğrenmeyi hedefleyen konu anlatımı videoları ve bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan soru çözümü videoları.
Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+905526581814
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat