Örnek Videolar

TYT Coğrafya Kursu, üniversite sınavına evden online hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen ve Temel Yeterlilik Testi’ndeki (TYT) Coğrafya konularını kapsamlı bir şekilde öğreten bir eğitim programıdır.

Bu kurs sayesinde öğrenciler, Coğrafya dersinde rakiplerine kolayca üstünlük sağlayarak netlerini arttırabilirler. Online ortamda düzenlenen TYT Coğrafya Kursu, YKS hazırlık sürecindeki öğrencilerin bilgileri daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Kurs kapsamında sunulan video dersler ile öğrenciler, konuları istedikleri kadar tekrar edebilir, anlamadıkları kısımları yeniden gözden geçirebilirler. Bu şekilde daha etkili bir öğrenme süreci yaşanır.

TYT Coğrafya Kursu Nedir?

TYT Coğrafya Kursu, Temel Yeterlilik Testi Coğrafya konularına odaklanarak öğrencilerin bilgi düzeyini yükseltmeyi ve diğer adaylara göre daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla çevrim içi ortamda düzenlenmiş bir eğitimdir.

Bu kurs, online sınav hazırlık sistemiyle yönetildiğinden öğrencilere bir dizi avantaj sunar. Öğrenciler istedikleri zaman TYT Coğrafya ders videolarını izleyebilir, videoları duraklatıp tekrar dinleyebilir ve sınırsız sayıda tekrar yapabilir. Bu şekilde bilgi daha kalıcı hale gelir ve öğrencilerin sınav başarısı artar.

Ayrıca ders videoları dışında dijital olarak sunulan kaynak kitap ve testler de bu kursa kaydolan öğrencilerle paylaşılmaktadır. Bu sayede öğrenciler dersleri daha kapsamlı bir şekilde öğrenmektedir.

TYT Coğrafya Kursu, sadece Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) karşılaşılan Coğrafya konularına odaklanmıştır. Diğer TYT derslerinde başarılı olmak isteyen öğrencilerin TYT Paketi’ne kaydolmaları gerekir. Ayrıca Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) hazırlanan öğrenciler kendi bölümlerine uygun paketi tercih edebilirler. Örneğin sözel bölüm öğrencileri TYT + AYT Sözel Paketi’ne, eşit ağırlık öğrencileri TYT + AYT Eşit Ağırlık Paketi’ne ve sayısal bölüm öğrencileri TYT + AYT Sayısal Paketi’ne kaydolabilirler.

TYT Coğrafya Kursu Dersleri Nelerdir?

TYT Coğrafya Kursu dersleri aşağıda yer almaktadır.

 • Doğanın Temel Ortamları, Doğa-İnsan Etkileşimi
 • Coğrafyanın Önemi ve Gelişimi, Coğrafyanın Bölümleri
 • Dünya'nın Şekli ve Dünya'nın Günlük Hareketi
 • Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Yörünge Şeklinin Sonuçları
 • Mevsimler ve Ekinokslar
 • Coğrafi Konum: Paraleller
 • Coğrafi Konum: Meridyenler ve Yerel Saat
 • Göreceli (Özel) Konum ve Mutlak Konumun Etkileri
 • Türkiye'nin Mutlak Konumu ve Sonuçları
 • Harita Bilgisi: Ölçek Türleri ve Projeksiyon Sistemleri
 • Haritaların Sınıflandırılması
 • Haritalardan Yararlanma Yöntemleri, Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları
 • Bilgileri Haritalara Aktarmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler
 • Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri
 • İklim ve Hava Durumu, Meteorolojik Gözlemler
 • Atmosferin Katmanları
 • İklim Elemanları: Sıcaklık
 • İklim Elemanları: İzoterm Haritaları, Sıcaklık Kuşakları
 • İklim Elemanları: Basınç ve Basınç Kuşakları
 • İzobar Haritaları
 • İklim Elemanları: Rüzgarlar
 • İklim Elemanları: Nemlilik ve Yoğunlaşma Çeşitleri
 • İklim Elemanları: Yağış ve Yağış Tipleri
 • Büyük İklim Tipleri
 • Sıcak ve Ilıman Kuşak İklimleri
 • Soğuk Kuşak İklimleri
 • Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye'de İklim Elemanları
 • Türkiye'de İklim Tipleri
 • Dünya'nın Tektonik Oluşumu ve İç Yapısı
 • Jeolojik Zamanlar ve Türkiye'nin Jeolojik Geçmişi
 • İç Kuvvetler: Epirojenez ve Orojenez
 • İç Kuvvetler: Volkanizma
 • İç Kuvvetler: Volkanik Püskürme Tipleri ve Türkiye'de Volkanizma
 • İç Kuvvetler: Seizma (Deprem) ve Türkiye'de Bulunan Fay Hatları
 • İç Kuvvetler: Kayaçların Oluşumu ve Türleri
 • Dış Kuvvetler: Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri
 • Dış Kuvvetler: Karstik Şekiller ve Buzulların Oluşturduğu Şekiller
 • Dış Kuvvetler: Rüzgar, Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri
 • Canlıların Yeryüzü Şekillerine Etkisi, Kayaların Çözülmesi, Toprak Oluşumu ve Kütle Hareketleri
 • Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri
 • Türkiye'de Dağlar
 • Türkiye'nin Platoları
 • Türkiye'nin Ovaları
 • Türkiye'de Kıyı Tipleri
 • Yeryüzündeki Su Varlıkları: Okyanuslar, Denizler ve Göller
 • Yeryüzündeki Su Varlıkları: Akarsular, Yer Altı Suları ve Kaynaklar
 • Türkiye'nin Su Varlığı: Denizler ve Akarsular
 • Türkiye'nin Su Varlığı: Göller, Yer Altı Suları ve Kaynaklar
 • Toprak Oluşumu, Toprağın Yapısı ve Katmanları
 • Toprakların Sınıflandırılması
 • Türkiye'deki Toprak Tipleri ve Toprağın Kullanımı
 • Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması ve Yeryüzünde Dağılışı
 • Türkiye'nin Bitki Varlığı ve Endemik Bitkiler
 • Beşeri Coğrafya ve Yerleşmeler
 • Yerleşme Tipleri
 • Türkiye'de Yerleşmeler
 • Yerleşme Dokuları
 • Nüfusun Özellikleri, Nüfus Sayımları ve Nüfusun Artış Hızı
 • Nüfusun Dağılışı
 • Nüfus Piramitleri
 • Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Gelişimi, Nüfusun Coğrafi Dağılışı ve Yoğunluğu
 • Göç Türleri, Göçün Nedenleri, Göçün Mekansal Etkileri
 • Türkiye'de Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölge Kavramı ve Türleri
 • Küresel Ulaşım Hatları
 • Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Doğal Afetler
 • Klimatolojik, Hidrolojik ve Biyolojik Kökenli Doğal Afetler
 • Türkiye'de Doğal Afetler

TYT Coğrafya Kursu Nasıl Alınır?

TYT Coğrafya Kursu’nu almak isteyen öğrencilerin ilk yapması gereken işlem sitemize üye olmaktır. Üyelik işlemi için öğrencilerimizden veya öğrencilerimizin velilerinden ücret talep edilmemektedir. Üyelik, ücretsiz yapılabilmektedir.

Sitemize üye olan öğrencilerin kurs sayfasına giriş yapıp gereken ücreti ödemesi gerekir. Ardından öğrenci programa kaydolmuş olur ve kurs materyallerinin hepsine erişim sağlayabilir.

TYT Coğrafya Kursu’na Kimler Katılabilir?

TYT Coğrafya Kursu’na şu kişiler katılabilir:

 • Üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler,
 • TYT Coğrafya dersinden sorumlu olan ve rakiplerinden önde olmak isteyenler,
 • TYT Coğrafya dersini müfredata uygun ve kapsamlı olarak öğrenmek isteyen kişiler,
 • Coğrafya dersi TYT konularına dilediği her yerden, her zaman çalışma esnekliğine sahip olmak isteyen öğrenciler,
 • TYT Coğrafya Testi’nde rakiplerine fark atarak önde olmak isteyen herkes.

TYT Coğrafya Kursu’nda Dersler Nasıl İşlenir?

TYT Coğrafya Kursu’nda dersler, önceden kaydedilen videolar aracılığıyla online ortamda işlenir. Öğrencilerin videoları ve diğer kurs materyallerini kullanabilmek için sitemizin öğrenci paneline giriş yapması gerekir. Dersler, konu anlatımı ve soru çözümleri eşliğinde işlenmektedir ve öğrencilere video dışında ek materyaller de sunulmaktadır.

TYT Coğrafya Kursu derslerinin online yani çevrim içi olarak düzenlenmesi, öğrencinin istediği kadar konu tekrarı yapıp anlamadığı yerleri ihtiyaç duyduğu kadar baştan dinlemesini sağlar. Bu sayede öğrenci hiçbir detayı atlamadan tüm konuları öğrenebilir ve sınavda rakiplerinden avantajlı olur.

TYT Coğrafya Kursu’nda Kullanılan Ders Materyalleri Nelerdir?

TYT Coğrafya Kursu’nda ders materyali olarak Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yer alan Coğrafya dersi konularına odaklanarak hazırlanan ders anlatımı ve soru çözümü videoları kullanılır. Ana kaynak olarak ders videoları kullanılsa da bu videolarda kullanılan kitapların sanal ortamdaki versiyonu ve TYT Coğrafya testleri de öğrencilerle paylaşılmaktadır.

TYT Coğrafya Kursu’nda öğrencilerle paylaşılan kitap, ders videolarında kullanılan kaynak kitabın dijital ortamda sunulan halidir. Öğrenciler, video izlemek yerine bu kitapları da kullanabilirler. Ayrıca kurs kapsamında sunulan testler, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlar ve akılda kalıcı olmasına katkıda bulunur.

Konu Başlıkları

Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 1- Doğanın Temel Ortamları, Doğa-İnsan Etkileşimi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 2- Coğrafyanın Önemi ve Gelişimi, Coğrafyanın Bölümleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 3- Dünya'nın Şekli ve Dünya'nın Günlük Hareketi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 4- Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Yörünge Şeklinin Sonuçları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 5- Mevsimler ve Ekinokslar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 6- Coğrafi Konum: Paraleller
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 7- Coğrafi Konum: Meridyenler ve Yerel Saat
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 8- Göreceli (Özel) Konum ve Mutlak Konumun Etkileri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 9- Türkiye'nin Mutlak Konumu ve Sonuçları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 10- Harita Bilgisi: Ölçek Türleri ve Projeksiyon Sistemleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 11- Haritaların Sınıflandırılması
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 12- Haritalardan Yararlanma Yöntemleri, Haritalarda Uzunluk ve
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 13- Bilgileri Haritalara Aktarmada Kullanılan Yöntem ve Teknikl
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 14- Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 15- İklim ve Hava Durumu, Meteorolojik Gözlemler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 16- Atmosferin Katmanları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 17- İklim Elemanları: Sıcaklık
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 18- İklim Elemanları: İzoterm Haritaları, Sıcaklık Kuşakları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 19- İklim Elemanları: Basınç ve Basınç Kuşakları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 20- İzobar Haritaları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 21- İklim Elemanları: Rüzgarlar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 22- İklim Elemanları: Nemlilik ve Yoğunlaşma Çeşitleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 23- İklim Elemanları: Yağış ve Yağış Tipleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 24- Büyük İklim Tipleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 25- Sıcak ve Ilıman Kuşak İklimleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 26- Soğuk Kuşak İklimleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 27- Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye'de İkli
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 28- Türkiye'de İklim Tipleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 29- Dünya'nın Tektonik Oluşumu ve İç Yapısı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 30- Jeolojik Zamanlar ve Türkiye'nin Jeolojik Geçmişi
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 31- İç Kuvvetler: Epirojenez ve Orojenez
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 32- İç Kuvvetler: Volkanizma
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 33- İç Kuvvetler: Volkanik Püskürme Tipleri ve Türkiye'de Volka
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 34- İç Kuvvetler: Seizma (Deprem) ve Türkiye'de Bulunan Fay Hat
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 35- İç Kuvvetler: Kayaçların Oluşumu ve Türleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 36- Dış Kuvvetler: Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 37- Dış Kuvvetler: Karstik Şekiller ve Buzulların Oluşturduğu Ş
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 38- Dış Kuvvetler: Rüzgar, Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 39- Canlıların Yeryüzü Şekillerine Etkisi, Kayaların Çözülmesi,
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 40- Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri - 1
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 41- Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri - 2
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 42- Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri - 3
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 43- Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri - 4
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 44- Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Etkileri - 5
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 45- Türkiye'de Dağlar
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 46- Türkiye'nin Platoları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 47- Türkiye'nin Ovaları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 48- Türkiye'de Kıyı Tipleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 49- Yeryüzündeki Su Varlıkları: Okyanuslar, Denizler ve Göller
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 50- Yeryüzündeki Su Varlıkları: Akarsular, Yer Altı Suları ve K
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 51- Türkiye'nin Su Varlığı: Denizler ve Akarsular
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 52- Türkiye'nin Su Varlığı: Göller, Yer Altı Suları ve Kaynakla
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 53- Toprak Oluşumu, Toprağın Yapısı ve Katmanları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 54- Toprakların Sınıflandırılması
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 55- Türkiye'deki Toprak Tipleri ve Toprağın Kullanımı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 56- Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması ve Yeryüzünde Dağı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 57- Türkiye'nin Bitki Varlığı ve Endemik Bitkiler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 58- Beşeri Coğrafya ve Yerleşmeler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 59- Yerleşme Tipleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 60- Türkiye'de Yerleşmeler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 61- Yerleşme Dokuları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 62- Nüfusun Özellikleri, Nüfus Sayımları ve Nüfusun Artış Hızı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 63- Nüfusun Dağılışı
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 64- Nüfus Piramitleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 65- Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Gelişimi, Nüfusun Coğrafi Dağıl
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 66- Göç Türleri, Göçün Nedenleri, Göçün Mekansal Etkileri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 67- Türkiye'de Göçler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 68- Ekonomik Faaliyetler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 69- Bölge Kavramı ve Türleri
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 70- Küresel Ulaşım Hatları
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 71- Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Doğal Afetler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 72- Klimatolojik, Hidrolojik ve Biyolojik Kökenli Doğal Afetler
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun? 73- Türkiye'de Doğal Afetler
Destekleyici Materyaller
Dijital kitap ve soru bankası ile öğrencilerin konuları kapsamlı bir şekilde öğrenmesini sağlayan ders içerikleri.
Uzman Kadro
Öğrencilerin hedeflerine ışık hızında ulaşmasına destek olan, özenle belirlenen öğretmen kadrosu.
Sınırsız Tekrar Fırsatı
Öğrencinin istediği yerden, istediği zaman ve kendi hızında öğrenmesine olanak tanıyan çevrim içi kurslar.
Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri
Tam öğrenmeyi hedefleyen konu anlatımı videoları ve bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan soru çözümü videoları.
Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+905526581814
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat