Mesafeli Satış Sözleşmesi

LÜTFEN Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin tamamını dikkatle okuyunuz.
Alıcının sözleşme hükümlerini kabul etmemesi halinde alıcı sözleşme konusu ürünlerden yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, dijital ürünü kullanamaz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi


1-TARAFLAR ve TANIMLAR
SATICI: YTÜ Sınavlara Hazırlık

Unvanı : Boğaziçi Enstitüsü Bilişim Eğitim ve Dijital Pazarlama Sanayi Ticaret Limitet Şirket
MERSİS No: 0178122697600001
Adres : Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sk. N:64 Kadıköy/İstanbul
Müşteri Hizmetleri : 0850 840 54 37
E-mail : sem@yildiz.edu.tr
Kep adresi : bogazicienstitusu@hs01.kep.tr
İnternet Sitesi :https://hazirlik.yildiz.edu.tr/

ALICI:
Adı Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-mail:


ALICI, İşbu Sözleşme konusu eğitim içeriğine sahip dijital ürünü kullanan kişidir. Alıcının, işbu sözleşmenin kurulması esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve sözleşmeye konu olan dijital ürünü hukuka aykırı bir amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


2-KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın, SATICI’ ya ait https://hazirlik.yildiz.edu.tr/ web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
İşbu Sözleşme kapsamında ALICI’ya sunulan ürün, seçmiş olduğu dijital ürün içeriğinde yer alan eğitim içerikleridir.
ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.


3- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÜCRETİ
ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik eğitim hizmetlerini içermektedir. Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar.
Ürün Adı Ürün İçeriği Toplam Tutar

Satın alınan Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşullar hazirlik.yildiz.edu.tr web sitesinde yer alan bilgilerde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiştir.
İşbu Sözleşmeye konu SATICI’ ya ait dijital ürün, ALICI’ ya sözleşmedeki şartlar çerçevesinde sınırlı ve süreli olarak sunulmuştur.


4.ÜRÜN KULLANIM SÜRESİ
Ürün kullanım süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca alıcı’nın erişimine online olarak açılır.
Paket içeriğine dahil olması halinde YTÜ Sınavlara Hazırlık eğitim paketinin sona erdiği gün, içerik dahilindeki tüm haklar kullanılmamış olsa dahi silinir. Satın alınan paketlerle ilgili süreler paket içeriğinde belirtildiği gibidir.


5. CAYMA HAKKI
İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.


6.ÖDEME YÖNTEMİ
Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:
6.1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın hazirlik.yildiz.edu.tr web sayfasında yer alan banka hesap numarasına veya “Havale/EFT ile Ödemek için” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesi ile gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.
6.2. Kredi Kartı ile Ödeme: hazirlik.yildiz.edu.tr web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme adımları izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ ya yansıtılmaz.

Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır.

7.ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ
ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesinin ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır.
ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.


8. ALICININ HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1.ALICI, satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda ve sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.


8.2.Dijital Ürün internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Alıcı, dijital ürünün kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan SATICI’nın hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.


8.3. Alıcı YTÜ Sınavlara Hazırlık çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, davranışlarda bulunması halinde; dijital ürünün kullanımının SATICI tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, sistem dışına çıkarılabileceğini kabul ve beyan eder.


8.4. ALICI dijital ürünü kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.


8.5. ALICI şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, dijital ürünü herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmayacağını, dijital ürünün yalnızca şahsı tarafından kullanılacağını, dijital ürünü üçüncü bir şahsa kiralamayacağını, satışını yapmayacağını , her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla kullanmayacağını, sosyal medya ortamlarında ve diğer internet sitelerinde yayınlamayacağını, ürünün tamamını yahut herhangi bir bölümünü başka bir platformda paylaşmayacağını dijital ürün’de eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren eğitmenler ile dijital ürünün kullanım sınırları haricinde hiçbir şekilde iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.


Alıcı şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.6.Alıcı dijital ürünü kullanırken herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu olması halinde derhal ve gecikmeksizin SATICI’ yı bilgilendireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.7.Alıcı SATICI’nın elinde olmayan sebeplerle ürünün kullanılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, almış olduğu ücretli içeriğe sahip içeriği kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.8.Alıcı, SATICI’nın sunduğu ürünü alması dolayısıyla satın aldığı dijital içerikleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların hukuka uygun lisanslı olduğunu, aksi halde lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.9.Alıcı’nın sınırlı ehliyetsiz olması durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’ nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu olmayacak ve SATICI’ nın işbu halde doğacak bütün zararından ALICI doğrudan doğruya sorumlu olacaktır.


8.10. Alıcı , İşbu Sözleşme ile SATICI’nın ve tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse, eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya görüntülemesi, kullanarak türetmesi gibi hallerde, SATICI’ ya 4.000.000 TL (dört milyon TL) cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutmaktadır.

9.SATICININ HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda VE SÖZLEŞMELERİNDE belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.


9.2.SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında sağladığı Ürün’den lisans süresi boyunca yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün'de yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla toplam kullanım lisansı süresi haricindeki günlerde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.


9.3.Satıcı, ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan mücbir bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşme'nin ifasının imkânsız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde alıcı'ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Satıcı ayrıca söz konusu ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri hazirlik.yildiz.edu.tr resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm alıcı'lara duyurmakla yükümlüdür.

9.4.Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.


9.5.SATICI; İşbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren 1 yıl boyunca kullanılabilecek olan, Kullanım lisansını sağlayacak ve bu kullanım lisansı süresinde dijital içerikleri ALICI’nın kullanımına açık tutacaktır


9.6.SATICI, Kullanıcı tarafından çözülen testlerin sonuçlarını değerlendirmek suretiyle Kullanıcı’nın başarı seviyesini dönem dönem tespit edecek, Kullanıcı’ya ve talep halinde velisine bildirilecektir.


9.7.SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formunda bilgileri yer alan ürünleri ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/Kullanıcı’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, Ürün’ün ALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.


9.8.SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


9.9.SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital ve basılı içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.


9.10.ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın eğitim programını içeren dijital içeriği Alıcı’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.


9.11.Eğitim programını içeren dijital içerik ALICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.


9.12.SATICI, doğrudan doğruya dijital ürünle ilgili olmayan internet bağlantısı, cihaz, teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunlardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. Ayrıca SATICI, dijital ürünün dayandığı yazılımın hatasız ve kesintisiz çalışacağının garantisini vermez.


9.13.SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI’ya karşı bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI/KULLANICI’ nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.


9.14.SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.


9.15. Alıcı’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi feshetme Alıcı’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve Alıcı’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma, kısıtlama veya askıya alma hakkı saklıdır.


10- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
ALICI, Ürün’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir. Satıcı Alıcı’ya ticari ileti iletebilir.
ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C. Kimlik Numaranızın ve doğum tarihi bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Bu konuda kapsamlı bir aydınlatma metni hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne hazirlik.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.


11.DİĞER HÜKÜMLER
İşbu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin hükümsüz olması halinde bu geçersizlik sözleşmenin tümüne sirayet etmeyecek ve sözleşme, diğer hükümleri ile geçerliliğini koruyacaktır.


12.YETKİLİ MAHKEME
ALICI, işbu Sözleşme’ den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda şartlarına ve durumun hukuki mahiyetine göre ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.


13.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl sonunda kendiliğinden (ürün yanında sunulan hizmetler dahil) sona erer.
SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.


Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpılmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI'ya iade edilir. ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.


14.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.


Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+905526581814
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat