Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Ön Bilgi Formu , SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen dijital ürün/ürünlerin satışı ve kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Ön Bilgilendirme Formu’ nda belirtilen bilgiler, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

I-SATICI BİLGİLERİ:

Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: BOENSTİTÜ Bilişim Eğitim ve Dijital Paz. San. Ltd. Şti.

(Kısaca BOENS olarak anılacaktır)

Vergi Kimlik No: 1781226976

Adresi: Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. No:46/1 Üsküdar/İST.

Telefon numarası: 0 850 840 5437

Elektronik posta adresi : sem@yildiz.edu.tr

 

ALICI BİLGİLERİ :

Ad  :

Soyad :

İletişim :

Adres :

 

II-ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

Dijital Ürün internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu ürün, Satıcı tarafından sunulan hizmetlerinin bir parçasıdır. Ürün, internet üzerinden erişilebilen online bir eğitim hizmetidir. ÜRÜN içerisinde yer alan eğitim içerikleri kayıtlı olup, ÜRÜN’ e erişimin gerçekleşmesiyle hizmet ifası yerine getirilmiş olacaktır

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu ürün, ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Ürünler bakımından internet sitesinde, ürünlerin detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca (TYT-AYT ,YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES paketleri ve bu pakete dahil olan paketlerin ilgili olduğu sınav tarihine kadar; ara sınıflar için olan paketler ilgili akademik yıl boyunca, diğer paketler için ise satın alma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca) KULLANICI’ nın erişimine online olarak açılır.Ürün kullanım lisansı süresince sadece internet üzerinden erişimine açık olan dijital ürünü kapsar

Dijital ürün ; sadece internet üzerinden verilen özellikleri kapsar. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra dijital içerik kullanımınıza açılacaktır. Bu bakımdan ALICI’ nın, ÜRÜN’ ü kullanabilmesi için internet ağı bulunmasının gerekli olduğunu bildiği kabul edilir.

Ürün’de yer alan dijital içeriğin tamamının/bir kısmının erişimi sınav sistemindeki gelişmelere ve müfredat değişikliklerine göre alıcıyı mağdur etmeyecek koşullarda değişebilir. Satıcı, kullanım  süresi içerisinde toplamda 20 gün boyunca Ürün içeriğini muhtemel müfredat değişiklikleri ve/veya sınav sisteminde olabilecek değişiklikler doğrultusunda revize etmek, teknik bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek amacıyla ve benzeri sebeplerle Ürün’e erişimi kısmen veya tamamen kapatabilir. Bu durum, kullanım süresinin azaldığı anlamına gelmez ve alıcı lehine iade hakkı doğurmaz.

Satın almak üzere olduğunuz Ürün sayesinde, Ürün’ün dijital içeriğindeki anlatımları internet üzerinden izleyebilirsiniz.

Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi web sitesinde mevcuttur. Ayrıca, Ürün’e ilişkin detaylı kullanım şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0 850 840 5437  Müşteri Hizmetleri'ni arayarak veya yukarıda yazılı adresimize gelerek Ürün hakkında bilgi alabilirsiniz.

III- ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik eğitim hizmetlerini içermektedir. Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar.

Ürün Adı        Ürün  İçeriği      Toplam Tutar

 

 

 

 

Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın web sayfasında yer alan banka hesap numarasına veya “Havale/EFT ile Ödemek için” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesi ile gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

Kredi Kartı ile Ödeme: Web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme adımları izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

 

Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ ya yansıtılmaz.Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır.

 

IV- ÜRÜNÜN TESLİMİ VE İFASI

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesinin ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır.

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

 

V- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

ALICI, ÜRÜN’ ün barındırdığı grafik, ses, ders anlatımı, görsel, gibi içeriklerin SATICI mülkiyetinde ya da kullanım hakkının SATICI’ ya ait olduğunu, ÜRÜN’ ü satın almakla yalnızca Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde belirlenen şekilde ve ÜRÜN içeriğinde belirlenen süre ile mevzuat ve sözleşme sınırları içinde, kullanma hakkını haiz olduğunu beyan ve kabul eder.ALICI bu konuda fikri ve sinai mülkiyet hakkı iddia edemez.

 

VI- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve KULLANIMI

ALICI, Ürün’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir. Satıcı Alıcı’ya ticari ileti iletebilir.

ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C. Kimlik Numaranızın ve bazı kişisel verilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Bu konuda kapsamlı bir aydınlatma metni hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne web sitesinden ulaşılabilmektedir.

VII- DİJİTAL İÇERİKLERİN TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ VE DİJİTAL İÇERİKLERİN ÇALIŞMASI

Ürüne erişim internet bağlantısı gerektirir. Satın aldığınız dijital içeriklere internet üzerinden erişim sağlamanız mümkün olup, bulunduğunuz yerdeki internet bağlantı yöntem ve hızınız, kullanmakta olduğunuz elektronik cihazın teknik özellikleri, Ürün’den etkin ve verimli yararlanmanızı etkileyebilecektir. Bu nedenle Ürün’den en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yeterli hızda bir internet bağlantısına ve bağlantıyı destekleyen donanıma sahip bir elektronik cihaza sahip olmanız önerilmektedir. Ürün’den yararlanmak yüksek data transferini gerektirebileceğinden internet servis sağlayıcınızın yapabileceği ek ücretlendirmeler ile limit-kota aşımlarınızdan ve diğer nedenlerden kaynaklanabilecek ücretlendirmelerden SATICI sorumlu değildir. Ayrıca, dijital içeriklerin mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.

VIII- CAYMA HAKKI BULUNMAMASI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı anda , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

IX-MÜCBİR SEBEP

"Mücbir sebep" doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce web sitesine erişimin engellenmesine yönelik verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Satıcı’nın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanır.

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, Satıcı’nın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu veya bu gibi durumlar Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt kabul edilmeyecek , bu durumlar için Satıcı’dan herhangi bir nam ve ad  altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

X- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ekinde yer alan açık rıza metni ile açık rıza vermeniz halinde, SATICI’nın, SATICI’nın şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin tarafınıza ulaşmasını kabul etmektesiniz. Açık rıza vermemeniz halinde kişisel verileriniz bu maddede sayılan amaçlarla kullanılamaz. Dilediğiniz zaman verdiğiniz açık rızanızı geri çekerek bu iletileri almayı reddedebilirsiniz. Redde dair talebin işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

XI-TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ve UYUŞMAZLIKLARI  ÇÖZÜMLERİ

Alıcı tüm Soru, talep ve şikayetlerini ile yukarıdaki adrese, sem@yildiz.edu.tr e-posta adresine ya da 0 850 840 5437 Müşteri Hizmetleri numarasına iletebilir.

Ayrıca, şikâyet ve itirazlar konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularınızı, Tüketici Hakem Heyeti'ne, söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularınızı ise Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz. Kanunen arabuluculuk dava şartı olan konularda arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır.

ALICI; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün’ün temel niteliklerine, satış fiyatına, ödeme şekline, ilişkin bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneğini yazıcınızdan alabileceğiniz gibi, dijital olarak da saklamanız mümkündür. Onaylamış olduğunuz bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneği, SATICI tarafından yasal süre boyunca saklanacaktır.

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+905526581814
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat